Anthony Hamilton vs Ashley Hugill

Championship League 2022

Anthony Hamilton - Ashley Hugill

2P 2:42
1P 1 : 4
Anthony Hamilton
0:0
Ashley Hugill
1 x 2
2.75
2.50
3.25
Affiliate odds
Bookmaker
Anthony Hamilton
Draw
Ashley Hugill
2.75
2.50
3.25
VS
VS